تبلیغات
ضد وهابیت - پیش بینی آیت الله مکارم از فروپاشی وهابیت
تاریخ : جمعه 2 دی 1390 | 11:25 ب.ظ | نویسنده : شهاب

آیت الله مکارم(حفظه الله) در اوایل کتاب «وهابیت بر سر دو راهی» این چنین می گویند:

ده سال پیش از فروپاشى شوروى، نگارنده كتابى تحت عنوان «پایان عمر ماركسیسم» به رشته تحریر درآورد. در آن كتاب بر این نكته تأكید شده بود كه قراین و شواهد موجود گواهى مى دهد كه «ماركسیسم» به پایان عمر خود نزدیك شده و به زودى غروب خواهد كرد. در مقدّمه كتاب چنین آمده بود:

«به اعتقاد من امروز این واقعیّت را كه براى بعضى بسیار تلخ و ناگوار و براى بعضى شاید شگفت آور است، باید بپذیریم كه ماركسیسم ـ و محصول آن كمونیسم ـ به پایان عمر شكوفایى خود نزدیك مى شود و هم اكنون در سراشیبى زوال قرار گرفته است.

صریحتر بگویم ماركسیسم ـ از نظر یك جستجوگر آزاد فكر ـ مكتبى است متعلّق به گذشته كه باید كم كم در «بایگانى تاریخ» قرار گیرد!

ماركسیسم تمام تجربه هاى خود را بكار زده و با ناكامى در انجام تعهّدات خود در برابر جامعه بشرى روبرو شده، ماركسیسم از نظر منطقى و فلسفى دیگر یك مكتب زنده نیست و رؤیاهایى كه «ماركس» و «انگلس» و «لنین» براى دنیا داشتند در بسیارى موارد بدون «تعبیر» مانده یا نادرست از آب درآمده است!

ماركسیسم به تعبیر دیگر، مكتبى است از «مُد» افتاده و كهنه، و جنبه ایده آلیستى آن امروز به طور كامل آشكار شده است.

ماركسیسم به سوى انزوا و چند دسته اى با دهها شاخه مختلف در كشورهاى دنیا، به شكلى درآمده است كه «ماركسیسم رفیق مائو» هیچ شباهتى به «ماركسیسم برژنف» ندارد و «كمونیسم رفیق تیتو» با «كمونیسم انورخوجه» و هر دو با «فیدل كاسترو» و هر سه با... متفاوت است».

آرى همان گونه كه پیش بینى شده بود فروپاشى انجام گرفت و روسیّه شوروى ماركسیست با آن همه رجزخوانى ها و ادّعاهاى بزرگ و اقرار بر این كه نظام سرمایه دارى به زودى نابود خواهد شد و ماركسیسم تمام جهان را فتح مى كند، از هم متلاشى شد و به بایگانى تاریخ پیوست!

این پیش بینى نه «علم غیب» بود و نه «كهانت»، بلكه برخاسته از طبیعت ماركسیسم بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

اكنون نیز تمام قراین و شواهد نشان مى دهد كه عمر «وهّابى گرى افراطى» به سر آمده و طرفداران و حامیان خود را به سرعت از دست مى دهد و به گذشته تاریخ سپرده مى شود، و هم اكنون آثار این فروپاشى نمایان شده است، زیرا در بطن اصول «وهّابیّت تندرو» امورى نهفته است كه قابل بقا و دوام به خصوص در دنیاى امروز نیست.

این اصول عبارتند از:

1ـ خشونت فوق العاده

2ـ تحمیل عقیده

3ـ تعصّب شدید و افراطى

4ـ عدم آشنایى به ارزش هاى فرهنگى

5ـ جمود و مخالفت با هر پدیده نوین

6ـ ضعف منطق و برداشت نادرست از شش واژه قرآنى
طبقه بندی: تاریخ وهابیت،
برچسب ها: پیش بینی آینده وهابیت، وهابیت و شوروی، وهابیون افراطی،

  • paper | دنیای اس ام اس | سامان